Анкер Болт

Анкер болт 10х120
40 р.
Анкер болт 10х130
40 р.
Анкер болт 10х80
30 р.
Анкер болт 8х60
20 р.
Анкер забивной М10 12х40
30 р.
Анкер забивной М12 16х50
55 р.
Анкер забивной  М14 18х60
60 р.
Анкер забивной М16 20х65
50 р.
Анкер забивной М20 25х80
120 р.
Анкер забивной  М6 8х40
30 р.
Анкер забивной  М8 10х30
25 р.
Анкерный болт с гайкой 12х100
20 р.
Анкерный болт с гайкой 12х60
16 р.
Анкерный болт с гайкой10х97
16 р.
Анкерный болт с гайкой  8х100
16 р.
Анкерный болт с гайкой  8х120
17 р.
Анкерный болт с гайкой  8х185
18 р.
Гайка М10
250 р.
Гайка М12
250 р.
Гайка М14
250 р.
Гайка М16
250 р.
Гайка М20
250 р.
Гайка М6
250 р.
Гайка М8
250 р.

+7 (965) 318-85-20